Ειδικεύομαι στους παρακάτω τομείς:

  • Έκδοση οικοδομικών αδειών
  • Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
  • Τακτοποίηση αυθαιρέτων
  • Ανακαινίσεις
  • Αναπλάσεις
  • Δημόσιες Συμβάσεις Έργων
  • Στατικές μελέτες
  • Τοπογραφικές μελέτες
  • Αρχιτεκτονικές μελέτες

Η έδρα μου βρίσκεται στην Λάρισα, αλλά υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας (ενδεικτικά: Αγιόκαμπος, Αγιά, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα).